تیم موج کارآفرینی

تیم موج کارآفرینی

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۷
ارتباط با تیم موج کارآفرینی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره تیم موج کارآفرینی

این رویداد توسط تیم موج کارآفرینی برگزار میگردد.جهت کسب اطلاعات بیشتر و همراهی با ماwww.swarak.comوwww.mojekarafarini.irو