تیم نورومارکتینگ دانشگاه علم و صنعت ایران

تیم نورومارکتینگ دانشگاه علم و صنعت ایران

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با تیم نورومارکتینگ دانشگاه علم و صنعت ایران
شماره برگزارکننده
۷۷۴۵۱۵۰۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره تیم نورومارکتینگ دانشگاه علم و صنعت ایران

تیم نورومارکتینگ دانشگاه علم و صنعت به مدیریت آقای دکتر علی بنیادی نائینی

واقع در گروه مدیریت کسب و کار دانشگاه