جشنواره ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات(مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان)

جشنواره ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات(مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان)

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۷
ارتباط با جشنواره ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات(مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان)
شماره برگزارکننده
۰۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی