جلسات باز نرم ‌افزاری ارومیه

جلسات باز نرم ‌افزاری ارومیه

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۱
ارتباط با جلسات باز نرم ‌افزاری ارومیه
وبسایت
http://iostream.ir
شماره برگزارکننده
۰۹۱۴۱۳۹۴۴۰۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی