جمشیدی

جمشیدی

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۶
ارتباط با جمشیدی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۸۴۵۸۱۴۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره جمشیدی

دکتر هومن تصدیقی,دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه شیزوکا ژاپن