جناب آقای فرشید عیسی پور

جناب آقای فرشید عیسی پور

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴
ارتباط با جناب آقای فرشید عیسی پور
شماره برگزارکننده
+۹۸۹۱۸۷۵۵۱۸۰۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره جناب آقای فرشید عیسی پور

فوق لیسانس نرم افزار و کارمند رسمی سازمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه

مدرس دوره های گرافیک وب و زبان های برنامه نویسی