جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی

جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱
ارتباط با جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی
وبسایت
http://jatt.ir
شماره برگزارکننده
۸۸۹۱۱۰۰۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی