انجمن دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس

انجمن دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با انجمن دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس
شماره برگزارکننده
۰۹۲۲۷۶۱۹۴۳۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس

دوره مورد نظر توسط استادان عباس قمی و امین رضا زارع با همکاری دانشگاه تربیت مدرس انجام می شود