گروه آموزشی بین آبادی

گروه آموزشی بین آبادی

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳
ارتباط با گروه آموزشی بین آبادی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۸۲۸۴۱۲۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره گروه آموزشی بین آبادی

مرکز آموزش و توسعه مهارت های فردی - شتاب دهنده توسعه شخصی با سیستم کوچینگ