بنیاد روانشناختی آن زندگی

بنیاد روانشناختی آن زندگی

رویداد‌ها۱۰
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۳
ارتباط با بنیاد روانشناختی آن زندگی
شماره برگزارکننده
۸۸۳۳۸۳۷۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره بنیاد روانشناختی آن زندگی

بنیاد روانشناختی آن زندگی

بنیاد روانشناختی آن زندگی

با مدیریت حامد حضرتی

روانشناس و رواندرمانگر حوزه اختلالات خلقی و اضطرابی