بنیاد روانشناختی آن زندگی

بنیاد روانشناختی آن زندگی

رویداد‌ها۱۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۵
ارتباط با بنیاد روانشناختی آن زندگی
شماره برگزارکننده
۸۸۳۳۸۳۷۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره بنیاد روانشناختی آن زندگی

بنیاد روانشناختی آن زندگی

بنیاد روانشناختی آن زندگی

با مدیریت حامد حضرتی

روانشناس و رواندرمانگر حوزه اختلالات خلقی و اضطرابی