حامیان حیوانات شهری

رویداد‌های حامیان حیوانات شهری
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با حامیان حیوانات شهری
درباره حامیان حیوانات شهری

مهم ترین موضوعات و چالش های پیش روی حامیان حیوانات در فضایی با احترام متقابل به بحث گذاشته خواهند شد.  در این سمینار شما با آخرین روشهای حمایت از حیوانات آشنا خواهید شد و یاد خواهید گرفت که چگونه یک گروه یا سازمان حمایت از حیوانات را شکل داده و آن را توسعه دهید. این سمینار فرصت بسیار خوبی است برای شبکه سازی، توسعه روابط با همکاران، و به اشتراک گذاری تجربیات.