حامیان حیوانات شهری

حامیان حیوانات شهری

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با حامیان حیوانات شهری
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره حامیان حیوانات شهری

مهم ترین موضوعات و چالش های پیش روی حامیان حیوانات در فضایی با احترام متقابل به بحث گذاشته خواهند شد.  در این سمینار شما با آخرین روشهای حمایت از حیوانات آشنا خواهید شد و یاد خواهید گرفت که چگونه یک گروه یا سازمان حمایت از حیوانات را شکل داده و آن را توسعه دهید. این سمینار فرصت بسیار خوبی است برای شبکه سازی، توسعه روابط با همکاران، و به اشتراک گذاری تجربیات.