حسین شمشادی

حسین شمشادی

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۸
ارتباط با حسین شمشادی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۰۷۵۱۳۰۹۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره حسین شمشادی

کارشناس ارشد IT از دانشگاه تهران - متخصص و مشاور اینترنت اشیا