حسین قربانی پور

ارتباط با حسین قربانی پور
درباره حسین قربانی پور

هزینه شرکت در هر یک از جلسات شب شعر مبلغ 3000 تومان می باشد? این هزینه صرف خرید کتاب و بسته های فرهنگی برای شرکت کنندگان میشود. در صورت شرکت در 2 جلسه شب شعر هزینه جلسه سوم از شرکت کننده گرفته نمیشود.