دپارتمان حقوق

دپارتمان حقوق

رویداد‌ها۱۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳
یک‌شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۳۰

بررسی تجدید نظرخواهی درقانون آیین دادرسی دادگاه ها

 • قم
 • از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان حقوق
یک‌شنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۳۰

قانون آیین دادرسی کیفری درقسمت مرتبط باامور حقوقی

 • قم
 • از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان حقوق
یک‌شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۳۰

بررسی اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی

 • قم
 • از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان حقوق
پنج‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۰۴:۳۰

روش های دفاع شکلی و ماهوی در پرونده های قتل

 • قم
 • از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان حقوق
یک‌شنبه ۳ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۳۰

بررسی دعاوی تصرف و خلع ید

 • قم
 • از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان حقوق
پنج‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۰۶:۳۰

نحوه دفاع در تحقیقات مقدماتی دادسرا

 • قم
 • از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان حقوق
یک‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۳۰

بررسی اقدامات احتیاطی در ق 10و20 و ق حمایت خانواده

 • قم
 • از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان حقوق
پنج‌شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۰۶:۳۰

حقوق کیفری مواد مخدر ( کاربردی )

 • قم
 • از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان حقوق
یک‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۶:۳۰

بررسی دعاوی ورود و جلب ثالث

 • قم
 • از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان حقوق
سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۳۰

آشنايي با دادخواست و اصول نگارش آن(كاربردي)

 • قم
 • از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان حقوق
شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰

آشنایی با مراجع دادرسی در نظام مالیاتی ایران

 • قم
 • از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان حقوق
پنج‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۶:۳۰

حقوق کیفری جرایم رایانه ای ( کاربردی )

 • قم
 • از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان حقوق
ارتباط با دپارتمان حقوق
شماره برگزارکننده
۰۹۹۳۶۰۶۷۳۱۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام