حمیدرضا صداقت فر

حمیدرضا صداقت فر

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با حمیدرضا صداقت فر
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره حمیدرضا صداقت فر

کارگاه استاندارد ایمنی و بهداشت مواد غذایی همراه با صدور گواهینامه حضور بین المللی