حمید رضا میرزایی

حمید رضا میرزایی

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با حمید رضا میرزایی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره حمید رضا میرزایی

ممکن است مکان برگذاری مراسم افطاری تغییر کند که در این صورت از طریق گروه دوره 14 در نرم افزار تلگرام به اطلاع عزیزان خواهد رسید.