حمید صداقت فر

رویداد‌های حمید صداقت فر
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با حمید صداقت فر
درباره حمید صداقت فر

کارگاه آشنایی با ایمنی و بهداشت مواد غذایی همراه با صدور گواهینامه بین المللی از DNWاتریش آشنایی با استاندارد های لبنیات آشنایی با استاندارد های انواع گوشت آشنایی با استاندارد مواد غذایی