حمید صداقت فر

حمید صداقت فر

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با حمید صداقت فر
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره حمید صداقت فر

کارگاه آشنایی با ایمنی و بهداشت مواد غذایی همراه با صدور گواهینامه بین المللی از DNWاتریش آشنایی با استاندارد های لبنیات آشنایی با استاندارد های انواع گوشت آشنایی با استاندارد مواد غذایی