خانه کارآفرینان ایران نمایندگی خوزستان

ارتباط با خانه کارآفرینان ایران نمایندگی خوزستان
درباره خانه کارآفرینان ایران نمایندگی خوزستان

خانه کارآفرینان ایران اولین NGO کارآفرینی در کشور زیر نظر دکتر احمدپور داریانی بوده و رسالت آن تلاش در راستای راه اندازی و بهبود کسب و کار ها می باشد