باشگاه خبرنگاران جوان مرکزاصفهان

باشگاه خبرنگاران جوان مرکزاصفهان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹
ارتباط با باشگاه خبرنگاران جوان مرکزاصفهان
وبسایت
http://www.yjc.ir
شماره برگزارکننده
۰۳۱۳۶۲۶۵۶۳۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره باشگاه خبرنگاران جوان مرکزاصفهان

اصفهان ، پل فلزی ،ابتدای بوستان سعدی ، ساختمان شماره دو صدا و سیما

ایمیل: esfyjc@gmail.com

 

مدیر باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اصفهان :زهراقمریان 

معاون  باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اصفهان : سجاد عرب بیگی 

مدیر آموزش باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اصفهان : فاطمه پاکنژاد

کارشناس آموزش باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اصفهان : کیانا گودرزی