خشایار جعفری

خشایار جعفری

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با خشایار جعفری
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۲۷۹۶۳۶۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره خشایار جعفری

امکان تخفیف ثبت نام به صورت گروهی نیز وجود دارد.