خشنود بجان پور

خشنود بجان پور

رویداد‌ها۹۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴۳
ارتباط با خشنود بجان پور
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۲۱۴۷۵۴۵ _ ۰۹۱۹۹۱۸۹۵۸۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره خشنود بجان پور

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

روان درمانگر، گروه درمانگر، مشاور و مدرس در کلینک های معتبر مشاوره  و دانشگاه ها