دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

ارتباط با دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
درباره دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

این دوره با همکاری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و واحد آموزش کارگزاری آگاه برگزار خواهد شد که همراه با مجوز رسمی از طرف سازمان بورس بوده و در انتهای دوره مدرک مشترک از طرف کارگزاری آگاه و دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه اهدا خواهد شد.