دانشکده بین المللی ابن سینا

دانشکده بین المللی ابن سینا

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۱
ارتباط با دانشکده بین المللی ابن سینا
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۶۷۱۹۷۲۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دانشکده بین المللی ابن سینا

همکاری مشترک بین دانشکده بین المللی ابن سینا و پردیس فارابی دانشگاه تهران