دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۸۱
ارتباط با دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۸۸۰۱۲۴۱۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران