دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۸۲
ارتباط با دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۸۸۰۱۲۴۱۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران