دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹
ارتباط با دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
شماره برگزارکننده
+۹۸۹۱۸۳۱۶۹۳۷۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی

آزمایشگاه پردازش تصویر، دکتر محسن ابراهیمی مقدم (دانشیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر)