دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵
ارتباط با دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان

برای اطلاعات بیشتر به sfdui.ir مراجعه نمایید.