دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۳۴
ارتباط با دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

این رویداد توسط کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی شیراز با همکاری انجمن علمی برگزار میگردد.

حتما قبل از ثبت نام فرم شیوه نامه کارگاه های سبک جدید را مطالعه نمایید .برای مشاهده از این لینک استفاده نمایید.