دانشکده کارآفرینی / اسپارک / کانون فرهنگی کارآفرینی دانشکده کارآفرینی /بنیاد نخبگان

دانشکده کارآفرینی / اسپارک / کانون فرهنگی کارآفرینی دانشکده کارآفرینی /بنیاد نخبگان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۶
ارتباط با دانشکده کارآفرینی / اسپارک / کانون فرهنگی کارآفرینی دانشکده کارآفرینی /بنیاد نخبگان
شماره برگزارکننده
۶۱۱۱۹۲۲۹-۶۱۱۱۹۳۲۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دانشکده کارآفرینی / اسپارک / کانون فرهنگی کارآفرینی دانشکده کارآفرینی /بنیاد نخبگان

شماره تماس 09374371490

دبيرخانه استارتاپ   61119229-61119329