دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰
ارتباط با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۸۸۲۲۵۰۳۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

حامی علمی : رسانه تجارت الکترونیک ایران www.ebmedia.ir