دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۵۸
ارتباط با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۸۸۲۲۴۷۲۳ -۸۸۲۲۴۷۱۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

تهران - خیابان کارگر شمالی - مرکز همایش های دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران