دانشگاه آزاد اسلامی سما واحد اندیشه و شرکت پیشرو آساک

ارتباط با دانشگاه آزاد اسلامی سما واحد اندیشه و شرکت پیشرو آساک
درباره دانشگاه آزاد اسلامی سما واحد اندیشه و شرکت پیشرو آساک

کارگاه آموزشی طراحی سایت Case Based (حضوری)/با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی سما واحد اندیشه و شرکت پیشرو آساک/محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی سما واحد اندیشه/زمان برگزاری: چهارشنبه 28 بهمن الی 29 بهمن (14 الی 18)