دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۷
ارتباط با دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
شماره برگزارکننده
۰۹۱۴۲۲۲۳۳۴۳ - ۳۰۰۰۲۲۲۳۳۴۳۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه