دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵
ارتباط با دانشگاه اصفهان
شماره برگزارکننده
۰۹۱۳۸۰۴۵۷۷۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دانشگاه اصفهان

کنفرانس ملی بازی های رایانه ای، چالشها و فرصتها