دانشگاه امام صادق (ع)

دانشگاه امام صادق (ع)

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱
ارتباط با دانشگاه امام صادق (ع)
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۸۰۸۱۴۰۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دانشگاه امام صادق (ع)

https://www.isu.ac.ir/congress/