دانشگاه تربیت مدرس و شتابدهنده تریگ آپ

دانشگاه تربیت مدرس و شتابدهنده تریگ آپ

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱
ارتباط با دانشگاه تربیت مدرس و شتابدهنده تریگ آپ
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۲۸۸۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دانشگاه تربیت مدرس و شتابدهنده تریگ آپ

این رویداد با هدف تشویق و آشنایی دانشجویان با فضای کسب و کار و همچنین ارائه ایده های جدید و شیوه های کسب سرمایه گذار به منظور راه اندازی کسب و کار خود می باشد که می تواند مقدمه ای جهت ایجاد کسب و کارهایی باشد که تا کنون وجود نداشته و در صورت برداشتن گام های صحیح در این راستا، درآمدزایی قابل توجه و همچنین کارآفرینی برای افراد زیادی به دنبال داشته باشد.