دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۷
ارتباط با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
دبیرخانه رویداد:۸۶۰۸۷۱۴۰ - ۰۹۳۷۸۳۷۱۴۹۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی