دانشگاه تهران و سازمان مدیریت صنعتی

دانشگاه تهران و سازمان مدیریت صنعتی

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸
ارتباط با دانشگاه تهران و سازمان مدیریت صنعتی
شماره برگزارکننده
(۰۲۱) ۸۸۶۰۴۲۲۲ - داخلی ۲۰۸۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دانشگاه تهران و سازمان مدیریت صنعتی

دانشگاه تهران

با همکاری سازمانی مدیریت صنعتی برگزار می کند:

دومین کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات (18 و 19 مهرماه 1398)

به همراه کارگاه های جانبی