دانشگاه تهران و موسسه مدیریت زنجیره تامین آمادگران

دانشگاه تهران و موسسه مدیریت زنجیره تامین آمادگران

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۰
ارتباط با دانشگاه تهران و موسسه مدیریت زنجیره تامین آمادگران
شماره برگزارکننده
۰۹۰۳۳۳۰۶۱۲۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام