دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۲۲۵۰۴۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران