دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۸
ارتباط با دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۱۲۵۵۷۹۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مرکز آموزشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران