دانشگاه خاتم

دانشگاه خاتم

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱
ارتباط با دانشگاه خاتم
شماره برگزارکننده
۸۹۱۷۴۰۰۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دانشگاه خاتم

joint prediction of many time series through dynamic factor model