دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه خلیج فارس

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۸
ارتباط با دانشگاه خلیج فارس
شماره برگزارکننده
۰۹۱۷۶۱۱۹۴۵۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دانشگاه خلیج فارس

گروه مهندسی دریا دانشگاه خلیج فارس