دانشگاه شریف - فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

دانشگاه شریف - فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

رویداد‌ها۲۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱۸
ارتباط با دانشگاه شریف - فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۱۶۶۲۰۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دانشگاه شریف - فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

توسعه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف، برگزارکننده تخصصی دوره های ، گرافیک، موشن گرافیک، انیمیشن، تدوین، تولید محتوا، فیلم سازی.....