دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۰
ارتباط با دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره برگزارکننده
۰۹۱۰۱۴۴۰۰۲۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر