دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷
ارتباط با دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات بیشتر:77800200 یا مراجعه به انجمن علمی کامپیوتر و ربوتیک دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی