دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی صنایع

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۹

متاسفانه مشکلی در بارگزاری اطلاعات رخ داده است، لطفا در صورت تکرار با پشتیبانی ایوند تماس بگیرید.

ارتباط با دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی صنایع
شماره برگزارکننده
۶۶۵۱۰۹۲۲ ، ۶۶۵۲۱۵۳۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام