دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی صنایع

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۸
ارتباط با دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی صنایع
شماره برگزارکننده
۶۶۵۱۰۹۲۲ ، ۶۶۵۲۱۵۳۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام