دانشگاه صنعتی شریف - دفتر فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

دانشگاه صنعتی شریف - دفتر فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

رویداد‌ها۳۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۲۲
ارتباط با دانشگاه صنعتی شریف - دفتر فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۱۶۶۲۰۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دانشگاه صنعتی شریف - دفتر فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

برگزار کننده دوره های تخصصی گرافیک، موشن گرافیک، انیمیشن، تدوین، تولید محتوا، فیلم سازی..... در دانشگاه صنعتی شریف