دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با دانشگاه صنعتی شریف
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دانشگاه صنعتی شریف

کانون علمی فرهنگی دانشکده مهندسی برق به همراه انستیتو آب وانرژی دانشگاه صنعتی شریف