دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه صنعتی شیراز

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۹
ارتباط با دانشگاه صنعتی شیراز
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دانشگاه صنعتی شیراز

انجمن علمی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شیراز

www.sutechcamp.ir