خانه استارتاپ دانشگاه صنعتی قوچان

خانه استارتاپ دانشگاه صنعتی قوچان

رویداد‌ها۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲۴
ارتباط با خانه استارتاپ دانشگاه صنعتی قوچان
شماره برگزارکننده
۰۵۱۴۷۰۱۷۲۷۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره خانه استارتاپ دانشگاه صنعتی قوچان

دانشگاه صنعتی قوچان